Komplexní servis,
který Vás překvapí

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla využívají přirozeného tepla okolního prostředí pro naši soukromou spotřebu a jsou tak šetrná nejen pro okolní životní prostředí, ale zejména pro naše peněženky. Tepelná čerpadla se vyznačují sníženou spotřebou energie, téměř nulovými emisemi a dalšími přednostmi. Navíc lze na instalaci tepelného čerpadla získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí a speciální sazbu na elektrickou energii. Díky tomu ušetříte další náklady na domácnost.   

Dnes potřebují budovy ke svému provozu i mnohem méně tepla než v minulosti. Technologie současných tepelných čerpadel sice zůstává od jejich objevu takřka stejná a to přes sto let, ale je možné navrhovat mnohem menší a levnější zařízení, jež dokážou běžný dům bez problémů zásobit. Navíc se stoupajícími cenami alternativních zdrojů energie role těchto zařízení díky znatelné návratnosti investic roste. Obecně platí, že čím nižší energetické nároky na vytápění stavba má a čím jsou vytápěné prostory menší, tím je návratnost investice do finančně nákladnějších otopných soustav delší.

Nejčastějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo. Chladivo v plynném stavu je stlačeno kompresorem a poté vpuštěno do kondenzátoru. Zde odevzdá své skupenské teplo. Zkondenzované chladivo projde expanzní tryskou do výparníku, kde skupenské teplo (při nižším tlaku a teplotě) přijme a odpaří se. Poté opět pokračuje do kompresoru a cyklus se opakuje. Jednou z charakteristik práce tepelného čerpadla je topný faktor. Ten ukazuje účinnost tepelného čerpadla poměrem vyrobeného tepla k spotřebované energii. Při výběru tepelného čerpadla je vždy nutné dívat se, k jaké okolní teplotě se výrobcem uvedený topný faktor vztahuje. Ukazatel se vypočítá jako poměr topného výkonu k příkonu při různých úrovních teploty. Jedná se o teoretickou hodnotu, která v praxi bývá nižší.

Heatpumpsvg   Princip tepelného čerpadla:1. kondenzátor 2. tryska 3. výparník 4. kompresor

Standardní tepelné čerpadlo ohřívá otopnou soustavu na maximálně 55 °C.
Tepelná čerpadla dělíme podle zdroje ze kterého teplo získáváme a média do kterého ho přenášíme tzn. : voda/ voda, země/voda, vzduch/voda.

0405201219604052012197060320121011603201213020022012086230320121482908201240128082012398

Průmyslové chladicí a mrazicí technologie Nabízíme návrhy, drobné projekční práce a následné realizace, servis a revizní činnost jak u standardních chladicích a mrazicích technologií… více zde Klimatizační technologie el. rozvaděčů a průmyslové chlazení kapalin Jedním z hlavních předmětů naší činnosti jsou klimatizační technologie elektrických rozvaděčů a serverových skříní. Jedná se o technologie… více zde Cryogenerátory POLYCOLD a hlubokomrazicí technologie Naší prioritní specializací jsou cryogenerátory zn. POLYCOLD, které jsou speciální mrazicí technologie dosahující až – 150 ̊C využívané při… více zde Bytové a komerční klimatizační technologie Klimatizační technologie dělíme na bytové a komerční.Mezi bytové patří jakékoliv sólo splitové jednotky a multi splity do pěti vnitřních jednotek a jedné… více zde Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla využívají přirozeného tepla okolního prostředí pro naši soukromou spotřebu a jsou tak šetrná nejen pro okolní životní prostředí, ale… více zde Chladicí a mrazicí boxy PIR panelů Druhou neméně obsáhlou činností naší firmy jsou polyuretanové a minerální izolace. Předmětem této činnosti je výstavba chladicích boxů, mrazicích boxů,… více zde Chladicí a mrazicí distribuční nábytek Naše firma se zabývá dodáním a instalací chladicího a mrazicího distribučního nábytku veškerého provedení, a to nejen designového ale… více zde