Komplexní servis,
který Vás překvapí

Ke stažení

Certifikáty

certifikace K&K Slovensko 2017  Certifikace K&K Slovensko  Certifikace K & K  Certifikace K & K I  Certifikace K & K II  Certifikace ROBERT ANDRESÍK 3  Certifikace ROBERT ANDRESÍK 2  Certifikace ROBERT ANDRESÍK 1  Certifikace OTOKAR POKORNÝ 3  Certifikace OTOKAR POKORNÝ 2  Certifikace OTOKAR POKORNÝ 1  Certifikace ROMAN KAR©ULÍN

Ostatní soubory

Výpis z ¾ivnostenského rejstøíku  Výpis s obchodního rejstøíku  Osvìdèení o registraci DIÈ

Průmyslové chladicí a mrazicí technologie Nabízíme návrhy, drobné projekční práce a následné realizace, servis a revizní činnost jak u standardních chladicích a mrazicích technologií… více zde Klimatizační technologie el. rozvaděčů a průmyslové chlazení kapalin Jedním z hlavních předmětů naší činnosti jsou klimatizační technologie elektrických rozvaděčů a serverových skříní. Jedná se o technologie… více zde Cryogenerátory POLYCOLD a hlubokomrazicí technologie Naší prioritní specializací jsou cryogenerátory zn. POLYCOLD, které jsou speciální mrazicí technologie dosahující až – 150 ̊C využívané při… více zde Bytové a komerční klimatizační technologie Klimatizační technologie dělíme na bytové a komerční.Mezi bytové patří jakékoliv sólo splitové jednotky a multi splity do pěti vnitřních jednotek a jedné… více zde Tepelná čerpadla Tepelná čerpadla využívají přirozeného tepla okolního prostředí pro naši soukromou spotřebu a jsou tak šetrná nejen pro okolní životní prostředí, ale… více zde Chladicí a mrazicí boxy PIR panelů Druhou neméně obsáhlou činností naší firmy jsou polyuretanové a minerální izolace. Předmětem této činnosti je výstavba chladicích boxů, mrazicích boxů,… více zde Chladicí a mrazicí distribuční nábytek Naše firma se zabývá dodáním a instalací chladicího a mrazicího distribučního nábytku veškerého provedení, a to nejen designového ale… více zde